Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίου:

 
 

Νομικό

Aνάπτυξη λογισμικού

Μηχανογράφηση

Marketing/Επικοινωνία

Πωλήσεις

Εξυπηρέτηση πελατών

Product Marketing

Pre-Sales & Project Management

Τεχνική Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Logistics

Χρηματο-οικονομική διεύθυνση

    Άλλο
       
   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

          

Επώνυμο

   

Όνομα
 

Όνομα πατρός

Ημ. Γεννήσεως

/

ημέρα   /     μήνας   /         έτος

Τόπος Γεννήσεως

Υπηκοότητα

 

Διεύθυνση

Πόλη

Τ.Κ.

Χώρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Fax

E-mail

Κινητό τηλέφωνο

Τηλέφωνο οικίας

Στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οικογενειακή κατάσταση

 
   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   
  Σπουδές

Σχολή

Αντικείμενο σπουδών-ειδικότητα

Χρονική διάρκεια

 1

από

έως

 2

από

έως

 3

από

έως

 4

από

έως

 

(πχ ΑΕΙ)

(πχ Πάτρας)

(πχ Μηχανολόγος-Τηλεπικοινωνίες)

   (πχ 1995)

   (πχ 1998)

         
  Σεμινάρια

Διοργανώτρια εταιρεία

Θέμα σεμιναρίου

Χρονική διάρκεια

 1

από

έως

 2

από

έως

 3

από

έως

 4

από

έως

     

   (πχ 1995)

   (πχ 1998)

         
   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

   

1

 

Χρονική διάρκεια

εταιρεία

Θέση

από

(πχ 12/2005)

έως

(πχ 07/2006)

Περιγραφή καθηκόντων

2

 

Χρονική διάρκεια

εταιρεία

Θέση

από

(πχ 12/2005)

έως

(πχ 07/2006)

Περιγραφή καθηκόντων

3

 

Χρονική διάρκεια

εταιρεία

Θέση

από

(πχ 12/2005)

έως

(πχ 07/2006)

Περιγραφή καθηκόντων

 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ

   
 

Γλώσσες προγραμματισμού
Βάσεις δεδομένων

Επίπεδο

Γνώσεις
λειτουργικών συστημάτων

Επίπεδο

1

2

3

4

5

 

( πχ C++ )

 

( πχ Unix )

 

 
   

 

 

Ξένες γλώσσες

Επίπεδο

Άλλες γνώσεις ηλ. υπολογιστών ( Ελεύθερο κείμενο )

1

2

3

   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   

Γράψτε τα πρόσθετα στοιχεία,που θα θέλατε να αναφέρετε για τον εαυτό σας (ελεύθερο κείμενο 200 χαρ.):    

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Η Info Quest Technologies AEBE θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας, που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της Info Quest Technologies AEBE. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της Info Quest Technologies AEBE σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Info Quest Technologies AEBE στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@info.quest.gr Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δηλώνω ότι είμαι άνω των 16 ετών