Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίου:

 
 

Νομικό

Aνάπτυξη λογισμικού

Μηχανογράφηση

Marketing/Επικοινωνία

Πωλήσεις

Εξυπηρέτηση πελατών

Product Marketing

Pre-Sales & Project Management

Τεχνική Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Logistics

Χρηματο-οικονομική διεύθυνση

    Άλλο
       
   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

          

Επώνυμο

   

Όνομα
 

Όνομα πατρός

Ημ. Γεννήσεως

/

ημέρα   /     μήνας   /         έτος

Τόπος Γεννήσεως

Υπηκοότητα

 

Διεύθυνση

Πόλη

Τ.Κ.

Χώρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Fax

E-mail

Κινητό τηλέφωνο

Τηλέφωνο οικίας

Στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οικογενειακή κατάσταση

 
   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   
  Σπουδές

Σχολή

Αντικείμενο σπουδών-ειδικότητα

Χρονική διάρκεια

 1

από

έως

 2

από

έως

 3

από

έως

 4

από

έως

 

(πχ ΑΕΙ)

(πχ Πάτρας)

(πχ Μηχανολόγος-Τηλεπικοινωνίες)

   (πχ 1995)

   (πχ 1998)

         
  Σεμινάρια

Διοργανώτρια εταιρεία

Θέμα σεμιναρίου

Χρονική διάρκεια

 1

από

έως

 2

από

έως

 3

από

έως

 4

από

έως

     

   (πχ 1995)

   (πχ 1998)

         
   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

   

1

 

Χρονική διάρκεια

εταιρεία

Θέση

από

(πχ 12/2005)

έως

(πχ 07/2006)

Περιγραφή καθηκόντων

2

 

Χρονική διάρκεια

εταιρεία

Θέση

από

(πχ 12/2005)

έως

(πχ 07/2006)

Περιγραφή καθηκόντων

3

 

Χρονική διάρκεια

εταιρεία

Θέση

από

(πχ 12/2005)

έως

(πχ 07/2006)

Περιγραφή καθηκόντων

 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ

   
 

Γλώσσες προγραμματισμού
Βάσεις δεδομένων

Επίπεδο

Γνώσεις
λειτουργικών συστημάτων

Επίπεδο

1

2

3

4

5

 

( πχ C++ )

 

( πχ Unix )

 

 
   

 

 

Ξένες γλώσσες

Επίπεδο

Άλλες γνώσεις ηλ. υπολογιστών ( Ελεύθερο κείμενο )

1

2

3

   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   

Γράψτε τα πρόσθετα στοιχεία,που θα θέλατε να αναφέρετε για τον εαυτό σας (ελεύθερο κείμενο 200 χαρ.):